نمایش یک نتیجه

تبدیل هولدر یک به سه سر سه پایه

1,550,000 ریال
مبدل هولدر یک به سه سر سه پایه امکان اتصال سه وسیله و استفاده به صورت همزما
مناسب برای سه پایه های رینگ لایت و دوربین با پیچ استاندارد